нүүрсний суурилсан дулааны цахилгаан плитаны бутлуурын үндсэн хэрэглээ