нүүрсний хий боловсруулах нунтаглах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид