үйлдвэрлэлийн хайрга бутлах зардал боловсруулах програм хангамжийн шинэ ойлголт