органик синтез хийх бөмбөг тээрмийн ойролцоо өртөг