бутлуурын үйлдвэрүүд үйл ажиллагааны зардлын тооцоо