нь цөсний бөмбөлгийг RG in pb-ээр дамжуулж болох цөсний бөмбөлөг тээрэмдэх эмчилгээ юм