борлуулах үйлчилгээ хайрга чулуу бутлах үйлдвэр борлуулах үйлчилгээ хийсний дараа цаг тухайд нь батлагдсан