бөмбөгний тээрмийн үр ашгийг бууруулахад нөлөөлдөг хүчин зүйлс