өгөгдсөн ачааны машинаар шууд олборлох нүүрсний тээврийн гэрээ