турбо тээрэм дэх аюулгүй ажиллагааны тэмдэгийн самбар