нүүрсний цахилгаан станцад яагаад нүүрс буталж байгаа юм