бидэнд шинэ ленанд дахь нүүрсний цэнэглэгч конвейер