Латин Америк дахь шаарыг нунтаглах төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх