конвейер туузыг бутлах хэлбэр нь хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг өгдөг