дээж нунтаглах огтлолын загвар хэлбэрийн нунтаглах гадаргуу