5 метрийн багц бөмбөг үйлдвэрлэх ердийн зардал 013тл